Skip to content

SALAMAT PO

 salamat-po

SALAMAT PO

Ernesto S. Abines Jr.

Salamat po inay at itay
Sa inyong pagmamahal sa akin ng tunay
Araw-araw ako’y inyong inaalagaan
May damit, pagkain at mga laruan

Salamat din po sa inyong pag-intindi
Sa aking kakulitan habang lumalaki
Hindi rin mapantayan ang inyong malasakit
Lalong-lalo na pag ako’y may sakit

Ako’y maaasahang sa inyo’y magsilbi
Mayroong pader na masasandalan
Sa may kapal ako’y lubos nagpapasalamat
Mayroong magulang na mababait at maingat.

Sa inyo wala po akong kayang ibigay
Kundi halik, yapos at pagmamahal na tunay
Hayaan nyo po pag ako’y lumaki
Ako’y maaasahang sa inyo’y magsilbi

Ang sarap lumaki ng may magulang
Mayroong pader na masasandalan
Sa may kapal ako’y lubos nagpapasalamat
Mayroong magulang na mababait at maingat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.