Skip to content

BATANG LANGSANGAN

children-68011_1920

BATANG LANSANGAN

Ernesto S. Abines Jr.

Ang itsura ko sana’y wag husgahan
Ako’y isang biktima lang ng mapait na kapalaran
Iniwan at pinabayaan ng mga magulang

Itinakwil at kinalimutan ng buong bayan
Titigan nyong mabuti ang aking mga mata
Ang pagiging batang lansangan ay ginusto ko ba?

Kulang na lang ako’y inyong sakalin
Sa mga mapaghusga ninyong’mga tingin
Habang may mga batang katulad ko

Walang magandang bukas ang bansang ito
Dahil ang batang lansangan ay isang simbulo
Ng gobyerno at sambayanang walang mapagmahal na puso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.