MARAMING LIBONG LULLABY

MARAMING LIBONG LULLABY

Maraming libong lullaby.. Nick Tijam Ungol ng isang sangol na galing sa isang sinapupunan na biniyak at iniluwal ng makabagong siyensiya. Iyak na may…